Privacy Policy

Ik respecteer uw privacy.

Cosmetic Xpert, gevestigd aan Van der Waalsstraat 3 6164 BK Geleen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

cosmeticxpert.nl
Van der Waalsstraat 3
6164 BK Geleen
+31624856378

Ilona van der Sande is de Functionaris Gegevensbescherming van Cosmetic Xpert. Zij is te bereiken via info@cosmeticxpert.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk

Cosmetic Xpert verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Cosmetic Xpert verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Het is enorm belangrijk dat u voor een behandeling aangeeft of er gezondheidsproblemen zijn wanneer u PMU wilt laten zetten. Dit wordt tevens gevraagd op het intakeformulier. Deze intakeformulieren worden 7 jaar veilig bewaard en kunnen alleen opgevraagd worden door de GGD ivm een inspectie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens die ik verwerk

Cosmetic Xpert verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het is enorm belangrijk dat u voor een behandeling aangeeft of er gezondheidsproblemen zijn wanneer u PMU wilt laten zetten. Dit wordt tevens gevraagd op het intakeformulier. Deze intakeformulieren worden 7 jaar veilig bewaard en kunnen alleen opgevraagd worden door de GGD ivm een inspectie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cosmetic Xpert neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cosmetic Xpert) tussen zit.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Cosmetic Xpert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Delen van persoonsgegevens met derden

Cosmetic Xpert deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Denk hierbij aan de Belastingdienst of de GGD t.b.v. een inspectie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt

Cosmetic Xpert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de website gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cosmetic Xpert en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cosmeticxpert.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Cosmetic Xpert wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Hoe uw persoonsgegevens worden beveiligd

Cosmetic Xpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De website maakt gebruik van een SSL-certificaat waardoor de verbinding tussen de website en uw pc beveiligd is. Ook worden uw berichten die via een contactformulier worden verzonden versleuteld.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@cosmeticxpert.nl